Tunaikan Bayaran Qadha' Zakat Fitrah

Nota Penting: Sila masukkan maklumat di bawah dengan lengkap dan betul bagi urusan resit


RM
Saya dengan ini mengeluarkan Zakat Fitrah yang wajib ke atas diri saya / tanggungan sebagai menggantikan beras sebanyak RM0.00 qada' untuk tahun ini kerana Allah Ta’ala.